Νοεμβρίου 5, 2017

Χρονομέτρη / Εθελοντή

Δικαιούχοι συµµετοχής είναι οι µαθητές τόσο του Γυµνασίου όσο και του Λυκείου οι οποίοι φοιτούν στο σχολείο φιλοξενίας των Αγώνων Ρητορικής Τέχνης 2018, Εκπαιδευτήρια Απόστολος Παύλος.

///////////////

///////////////

Το κόστος συµµετοχής για κάθε µαθητή/τρια, στο οποίο δεν συµπεριλαµβάνονται τα έξοδα διαµονής και µεταφοράς προς και από τη Θεσσαλονίκη, ανέρχεται στα 20€.

Παρακαλούµε όπως καταβάλετε το ποσό που αντιστοιχεί στο κόστος συµµετοχής της οµάδας των µαθητών σας στον τραπεζικό λογαριασµό της Κοιν.Σ.Επ. “ΡΟΗ”, Τράπεζα Πειραιώς, IBAN: GR09 0172 2160 0052 1608 3670 577 µε αιτιολογία κατάθεσης το όνοµα του μαθητή.

Αφού ολοκληρωθεί η κατάθεση του ποσού συµµετοχής παρακαλούµε όπως αποστείλετε το καταθετήριο στον ηλεκτρονικό λογαριασµό  aitiseis@elart.gr, µε θέµα “Καταθετήριο, Όνοµα Αγορητή”, προκειµένου να εξασφαλισθούν οι θέσεις συµµετοχής. Σηµειώνεται πως σε περίπτωση που δεν αποσταλεί το µήνυµα ηλεκτρονικού ταχυδροµείου µε επισυνηµµένο το καταθετήριο, η αίτηση συµµετοχής θεωρείται µη υποβληθείσα.

Θα σας σταλεί επιβεβαίωση της συµµετοχής και περαιτέρω οδηγίες εντός 48 ωρών. Η ανακοίνωση της θέσης συµµετοχής θα πραγµατοποιηθεί µετά το πέρας της προθεσµίας υποβολής αιτήσεων, το αργότερο µέχρι τις 13/2/2018.


* Σηµειώνεται πως οι θέσεις συµµετοχής στους Αγώνες Ρητορικής Τέχνης ¨Μαθητές Αγορητές” 2018 είναι περιορισµένες. Θα πραγματοποιηθεί διαδικασία επιλογής.

* Σε περίπτωση μη πραγματοποίησης του συνεδρίου λόγω ανωτέρας βίας (πχ. κακών καιρικών συνθηκών, απεργιών κλπ) ως και μη ικανοποιητικής προσέλευσης αριθμού συμμετεχόντων, σας γνωρίζουμε ότι θα σας επιστραφούν άμεσα τα χρήματα συμμετοχής. Η Κοιν.Σ.Επ. «ΡΟΗ» δηλώνει ότι δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για τυχόν ακυρώσεις σε οδοιπορικά και έξοδα διαμονής που τυχόν θα καταβληθούν. Είμαστε στην διάθεσή σας για κάθε σχετική ενημέρωση, πριν την καταβολή τοιούτων ποσών εκ μέρους σας.